Lisensiér Trafikkalfabetet

Ønsker du å bruke Trafikkalfabetet som font (enten du er en profesjonell som lager ordentlige skilt for Vegdirektoratet, en designer som ser en klassiker, en typografisk entusiast eller...) kan du enkelt lisensiere og laste ned fonten direkte fra denne websiden.

Velg ønsket lisens: Les den komplette lisensteksten for fonten.

Spørsmål eller kommentarer?

Filen du kan laste ned etter å ha betalt gjennom PayPal inneholder den nye og utvidede "Trafikkalfabetet Pro", samt den forrige versjonen "TrafikkAlfabetet" (i tilfelle du vil bruke skriften autentisk og komplett med sine originale feil) samt symbolfonten "TrafikkSymboler" (med bruksanvisning). Alle fontene er i både OpenType og TrueType format.

NB! Offentlig trafikkskilt, signal eller oppmerking må ikke brukes på eller ved veg uten tillatelse av den myndighet som skiltforskriften fastsetter. Dersom du ønsker et trafikkskilt satt opp, må du ta dette opp med kommunen for kommunal veg og Statens vegvesen for fylkesveger, riksveger (inkludert europaveger) og private veger.

Jacopyright © 2014-2022. All rights reserved.