Trafikkalfabetets historie

Denne skriften ble utformet ved Vegdirektoratet ca 1965 av Karl Petter Sandbæk - prosjektleder var Karsten Krogsæter. Skriften brukes til veiskilting i Norge, og ble fram til 2002 også brukt til norske bilskilt. Trafikkalfabetet ligner mye på den tyske DIN Mittelschrift, men har sine egne spesielle detaljer - kanskje inspirert av britisk veiskilting?

I begynnelsen eksisterte Trafikkalfabetet kun som konstruksjonstegninger, men den ble også etterhvert tilgjengelig hardkodet i Vegdirektoratets egne folieskjærere. Med tiden ble også eksterne firmaer brukt til å lage skilter lokalt rundt i landet, men Trafikkalfabetets utilgjengelighet i digitalt format førte dessverre til at erstatningsskrifter kunne bli brukt. Det var et stort behov for å få skriften digitalisert.

Sommeren 2006 kom Jacob Øvergaard over de gamle konstruksjonstegningene til Trafikkalfabetet, og satte igang med å digitalisere skriften. Digitaliseringen var helt trofast mot de tekniske tegningene og beskrivelsene - inkludert de typografiske svakhetene - og begrenset til kun 77 tegn. Tidspunktet sammenfalt med en skiltreform, så han digitaliserte samtidig alle standardiserte symboler som gjerne brukes sammen med Trafikkalfabetet på veiskilt.

I mange år har den digitaliserte Trafikkalfabetet vært til stor hjelp for alle skiltprodusenter i Norge, men fortsatt var det enkelte mangler som skapte problemer. De originale tegningene inneholdt ingen aksenter, så skulle man lage skilt for f.eks. "Grünerløkka" eller "Bygdøy Allé" måtte man ta aksentene fra andre skrifter - igjen med variabelt (og ukonsekvent) resultat. Også når man skulle lage skilt på samisk måtte man ty til nødløsninger.

Så i 2014 lanserte Jacob Øvergaard "Trafikkalfabetet Pro" - med komplett grunnleggende tegnsett, alle vest- og øst-europeiske aksentkombinasjoner (også samisk) og justert kerning. Samtidig benyttet han anledningen til å korrigere noen typografiske "tabber" i skriften: de altfor små prikkene over i/j, de trange overgangene mellom stammen og buene i a/b/d/g/p/q samt de optisk mye svartere w/W. Bare små justeringer. Trafikkalfabetet Pro - med sine 313 tegn - er nå klar for all slags bruk i årene framover!

Jacopyright © 2014-2022. All rights reserved.